Organizator: 

Współpraca:
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
II Wydział Lekarski
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo!

Choroby sercowo-naczyniowe, w szczególności choroba wieńcowa i jej konsekwencje np. niewydolność serca, są odpowiedzialne za blisko 70 proc. zgonów wśród diabetyków. Z tego powodu osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą już od początku powinny być traktowane jako pacjenci kardiologiczni. Stąd idea aby stworzyć interdyscyplinarny panel ekspertów, którzy wraz z praktykującymi lekarzami z całej Polski omówią wyniki najnowszych badań klinicznych i obowiązujące najskuteczniejsze schematy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego zgodne z rekomendacjami towarzystw naukowych

Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze to jedne z głównych czynników prowadzących do przedwczesnej miażdżycy, niedokrwienia (często bezobjawowego) i groźnych zaburzeń rytmu serca, dowiemy się jak mimalizować to zagrożenie. Wiele uwagi poświęcimy problemowi niewydolności serca, który stanowi najczęstszą przyczynę hospitalizacji i jest istotnym czynnikiem śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Wspólnie zastanowimy się dlaczego w leczeniu chorych na cukrzycę głównym celem terapii, obok osiągnięcia docelowych wartości glikemii i ciśnienia tętniczego krwi, jest również odpowiednie wyrównanie zaburzeń gospodarki lipidowej.

I edycja konferencji to również pierwsze interaktywne forum przypadków klinicznych - Serce w Cukrzycy, które rozpocznie się podczas wydarzenia i zostanie przeniesione na specjalny, poświęcony temu problemowi serwis internetowy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: lekarzy specjalistów diabetologów i kardiologów, lekarzy medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej. Wspólnie stwórzmy koalicję na rzecz ochrony serc i życia pacjentów z cukrzycą.

Do zobaczenia w czerwcu w Warszawie!

Prof. Artur Mamcarz i Adrian Szulczyński

Dyrektorzy konferencji

Główne tematy

Kardiodiabetologia – europejskie wytyczne – interdyscyplinarny dwugłos z perspektywy czasu – co się stało w ciągu 5 lat – czego spodziewać się w nowym dokumencie?

Cukrzyca a choroba niedokrwienna serca

Cukrzyca a nadciśnienie tętnicze

Cukrzyca a zaburzenia rytmu serca

Cukrzyca a niewydolność serca

Cukrzyca a dyslipidemia

Sport cukrzyca i serce – na zakończenie konferencji

FORUM przypadków klinicznych serce w cukrzycy

Miejsce
konferencji

RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL,
WARSAW

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa

Tel: +48 22 579 10 00
Fax: +48 22 658 13 66
Email: info.sobieski.warsaw@radissonblu.com