Organizator: 

Współpraca:
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
II Wydział Lekarski
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo!

Choroby sercowo-naczyniowe, w szczególności choroba wieńcowa i jej konsekwencje np. niewydolność serca, są odpowiedzialne za blisko 70 proc. zgonów wśród diabetyków. Z tego powodu osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą już od początku powinny być traktowane jako pacjenci kardiologiczni. Stąd idea aby stworzyć interdyscyplinarny panel ekspertów, którzy wraz z praktykującymi lekarzami z całej Polski omówią wyniki najnowszych badań klinicznych i obowiązujące najskuteczniejsze schematy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego zgodne z rekomendacjami towarzystw naukowych

Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze to jedne z głównych czynników prowadzących do przedwczesnej miażdżycy, niedokrwienia (często bezobjawowego) i groźnych zaburzeń rytmu serca, dowiemy się jak mimalizować to zagrożenie. Wiele uwagi poświęcimy problemowi niewydolności serca, który stanowi najczęstszą przyczynę hospitalizacji i jest istotnym czynnikiem śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Wspólnie zastanowimy się dlaczego w leczeniu chorych na cukrzycę głównym celem terapii, obok osiągnięcia docelowych wartości glikemii i ciśnienia tętniczego krwi, jest również odpowiednie wyrównanie zaburzeń gospodarki lipidowej.

I edycja konferencji to również pierwsze interaktywne forum przypadków klinicznych - Serce w Cukrzycy, które rozpocznie się podczas wydarzenia i zostanie przeniesione na specjalny, poświęcony temu problemowi serwis internetowy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: lekarzy specjalistów diabetologów i kardiologów, lekarzy medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej. Wspólnie stwórzmy koalicję na rzecz ochrony serc i życia pacjentów z cukrzycą.

Do zobaczenia w czerwcu w Warszawie!

Prof. Artur Mamcarz i Adrian Szulczyński

Dyrektorzy konferencji

Program

Piątek
7 czerwca 2019 r.
Sobota
8 czerwca 2019 r.

13.45 – 14.00 Powitalna przerwa kawowa

 

14.00 – 14.40 Otwarcie konferencji

SESJA I Kardiodiabetologia – europejskie wytyczne – interdyscyplinarny dwugłos z perspektywy czasu – co się stało w ciągu 5 lat, czego możemy oczekiwać? Partner sesji: NOVO NORDISK

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (20’), Prof. Artur Mamcarz (20’)

 

14.40 – 15.50 Sesja II Cukrzyca a choroba niedokrwienna serca

 • Kardiolog

Prof. Marek Kuch (20’)

 • Diabetolog

Wykładowca w trakcie potwierdzania

 • Ostry zespół wieńcowy u chorego z cukrzycą – czy inaczej?

dr Marek Chmielewski (20’)

 • Komentarze ekspertów

Prof. Marek Kuch (10’)

 

15.50 – 17.00 Sesja III Cukrzyca a dyslipidemia

 • Kardiolog

Prof. Artur Mamcarz (20’)

 • Diabetolog

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (20’)

 • Zaburzenia lipidowe u chorego z cukrzycą – czy najważniejsze postępowanie niefarmakologiczne?

dr Daniel Śliż (20’)

 • Komentarze ekspertów

Prof. Artur Mamcarz, Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (20’)

 

17.00 – 17.20 Przerwa na kawę

 

17.20 – 18.30 Sesja IV Cukrzyca a niewydolność serca

 • Kardiolog

Prof. Zbigniew Kalarus (20’)

 • Diabetolog

Prof. Krzysztof Strojek (20’)

 • Zaburzenia rytmu u chorego z cukrzycą, czy częściej, jakie, dlaczego?

dr Maciej Janiszewski (20’)

 • Komentarze ekspertów

Prof. Zbigniew Kalarus, Prof. Krzysztof Strojek (10’)

 

18.30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji


19.00 Kolacja

9.00 – 10.20 Sesja V Cukrzyca a niewydolność serca  - Sesja Prezesów Towarzystw – Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • Kardiolog

Prof. Piotr Ponikowski (20’)

 • Diabetolog

Prof. Maciej Małecki  (20’)

 • Niewydolność serca u chorego z cukrzycą – czy nieuchronnie wystąpi, jak postępować?

dr Marcin Wełnicki (20’)

 • Komentarze ekspertów

Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Maciej Małecki (20’)

 

10.20 – 11.30 Sesja VI Cukrzyca a nadciśnienie tętnicze

 • Kardiolog

Prof. Andrzej Januszewicz (20’)

 • Diabetolog

Prof. Irina Kowalska (20')

 • Nadciśnienie tętnicze u chorego z cukrzycą – jak leczyć?

Prof. Aleksander Prejbisz (20’)

 • Komentarze ekspertów

Prof. Irina Kowalska, Prof. Andrzej Januszewicz (20’)

 

11.30 – 11.50 Przerwa na kawę

 

11.50 – 12.50 Warsztaty 

 • EKG u chorych z cukrzycą – na co koniecznie zwrócić uwagę

Prof. Dariusz Kozłowski (60’)

 

12.50 – 13.50 Warsztaty 

 • ECHO u chorych na cukrzycę – czy koniecznie należy wykonać?

Prof. Wojciech Braksator, dr Marcin Konopka (60’)

 

13.50 Zakończenie konferencji, lunch

Miejsce
konferencji

RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL,
WARSAW

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa

Tel: +48 22 579 10 00
Fax: +48 22 658 13 66
Email: info.sobieski.warsaw@radissonblu.com

Patronaty i Sponsorzy

Patronat medialny